Pane, daj mi prežiť milosť, že som dostatočne dobrý

Pane, daj mi prežiť milosť, že som dostatočne dobrý

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“
Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Mk 10, 17-27

Ako žena mám tendenciu porovnávať sa. Roky s tým zápasím, miestami sa mi zdá, že som vyrovnaná. Potom však príde oblasť, v ktorej strádam, a vtedy veci vnímam z inej perspektívy. Veľa z toho, čo by som chcela, ani nepotrebujem. Ide však o pocit hodnoty, ktorý kolíše a odvíja sa od toho, aký čas s Bohom v tom období akurát prežívam. No tiež som ako muž, ktorý niekedy Bohu hovorí: „Pane, čo zadržiava moje požehnanie? Čo viac, ako robím, mám pre Teba ešte urobiť?“ A vtedy vnímam, ako Boh láme moje zákonníctvo a prináša mi milosť a slobodu tam, kde som. Vtedy nanovo zakúšam jeho milosrdenstvo a lásku.

TIP NA DNES:

Dnes možno zakúsim situácie, ktoré ma oberú o pokoj, lebo napriek snahe robiť veci čo najlepšie nezakúšam ovocie satisfakcie. „Pane, dávam ti najviac, čo mám, čo som schopný Ti dať. Daj mi prežiť milosť, že som dostatočne dobrý.“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00