Pane, daj mi silu svedčiť o tebe

Pane, daj mi silu svedčiť o tebe

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

Ktovie, aké by to bolo, Ježišu, keby si sa narodil do dnešnej doby. Doby, ktorá fičí na spoločenských médiách, publicite, facebookových „lajkoch“, počtoch pozretí na YouTube a podobne. Tvoj Nazaret by bol dnes možno nepoznaný kraj „Pánu Bohu za chrbtom“, nábožensky a politicky nezaujímavý. A predsa práve tam, kdesi na okraji ľudského záujmu, no nie toho Božieho, sa odohral veľký dialóg Boha s Máriou, Ježišovou matkou. Tam sa „Slovo stalo telom“. Prosím ťa, Pane, o silu svedčiť o tebe takou skrytou vierou, slúžiacou láskou a pokornou nádejou, akú mi zjavuješ v tvojej a mojej Matke Márii.

TIP NA DNES:

Poďakujem sa konkrétnej osobe za jej skrytú slúžiacu lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00