Pane, nauč nás modliť sa

Pane, nauč nás modliť sa

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov." Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Lk 11, 1 – 4

Ježiš nás učí modliť sa. „Otče, ktorý si na nebesiach“ – a teda kde je nebo? Je medzi nami, v našom srdci, nie v oblakoch. „Posväť sa tvoje meno“ – ono je sväté samo osebe, ale nech je sväté i v našom srdci a mysli. „Príď tvoje kráľovstvo“ – dovolíme Bohu byť naším Kráľom? Pane, čo chceš, aby sme urobili? „Chlieb náš každodenný daj nám každý deň“ – všetko je od Pána, a teda môžeme prosiť i ďakovať denne za pokrm. „A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi“ – ak prosíme o odpustenie, Pán nás učí odpúšťať iným. „A neuveď nás do pokušenia“ – nauč nás, Pane, rozlišovať, čo je od teba a čo nie.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa modlitbu Otče náš tak, že skúsim uvažovať nad každou vetou jednotlivo a uvedomím si, o čo vlastne prosím.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00