Pane, pomôž nám vidieť ťa v každom človeku!

Pane, pomôž nám vidieť ťa v každom človeku!

Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone." Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: "Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Lk 16, 9 – 15

Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia“ (Lk 16, 15). Kto z nás nemá rád peniaze a pocit, že je zaistený? Ak sa však odovzdáme do Božej prozreteľnosti, zažijeme adrenalín. A ak naozaj dôverujeme, nebudeme sklamaní. Potom podobne ako svätý Martin zbadáme i potrebu druhých. Ak sme však naviazaní na bohatstvo, nevidíme preň nikoho, len seba. Vtedy sa nám nebudú páčiť slová: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony.“ Všetko je dar od Boha, ktorý sa rozmnožuje podelením sa. Pane, pomôž nám vidieť ťa v každom človeku.

TIP NA DNES:

Pripomeniem si, že nahý som prišiel a nahý odídem. Čo má teda skutočnú hodnotu v mojom živote?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00