Plávajme proti prúdu!

Plávajme proti prúdu!

Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Mt 10, 17 – 22

Na Spišskej Kapitule je v kaplnke vyobrazený šestnásty verš tejto kapitoly: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov.“ Dal ju vymaľovať Ján Vojtaššák, ktorého znázornili, ako vysväcuje kňazov, a kdesi v pozadí už číha vlk. Je viac než pravdepodobné, že predvídal svoje vlastné utrpenie, ale aj prenasledovanie kresťanov počas komunizmu. Dnes možno nečelíme otvorenej perzekúcii, ale občas – najmä pri pohľade do mediálneho sveta či politiky – sa nedá ubrániť dojmu, že sa ako veriaci máme cítiť ako občania druhej kategórie. Ak by nebodaj došlo k najhoršiemu, vieme, čo robiť. Doba je zvlčená a ľudia sa hryzú. Plávajme proti prúdu.

TIP NA DNES:

Vytrvám do konca. A pokúsim sa plávať cez svoje dni proti prúdu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00