Plná sloboda sa nachádza v poslušnosti Bohu

Plná sloboda sa nachádza v poslušnosti Bohu

A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: "Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!" Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: "Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu." Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: "Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?" On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: "Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených."

Mt 22, 1 – 14

Prví mučeníci udivovali tisíce divákov Kolosea, ktorí čakali, že uvidia prestrašených, na smrť vedených otrokov. Namiesto toho videli odvážnych a radostných mužov a ženy, slobodnejších, ako boli ich prenasledovatelia. Ľudí, ktorých poslušnosť Bohu oslobodila od pozemských obáv, pochybností a kompromisov a priviedla až na svadobnú hostinu Kráľovho Syna. A tak ešte viac ako mravná čistota je v našej viere kontrakultúrna poslušnosť. Kresťania sú znamením hlbokej paradoxnej pravdy, že v poslušnosti Bohu sa nachádza plná sloboda. Trvalý pokoj môžeme nájsť vtedy, keď sa necháme viesť jeho vôľou a nie svojou vlastnou.

TIP NA DNES:

Prijatím sviatosti zmierenia si oblečiem svadobný odev na Božiu hostinu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00