Počítame s tým, že sa nám Ježiš dnes ukáže?

Počítame s tým, že sa nám Ježiš dnes ukáže?

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?" Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov." "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: "Ty si Mesiáš." Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych." Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: "Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"

Mk 8, 27 – 33

Peter prichádza so šokujúcim odhalením: Ježiš je Mesiáš. Zaujímavé, že to odhalenie sa nedeje v chráme na kolenách alebo pri zázraku nevysvetliteľného uzdravenia či vzkriesení mŕtveho, ba ani pri tom, ako Ježiš učí učeníkov modliť sa. Správa, na ktorú Židia čakali tisícročia, zaznie na ceste, len tak mimochodom, keď apoštoli putujú s Ježišom z dediny do dediny. Môže sa aj nám Ježiš ukázať v preplnenej električke, v čakárni u lekára či na sánkovačke s deťmi? Samozrejme, že môže. No počítame s tým? Sme na to pripravení? Hľadáme ho? Počúvame? Sme prístupní, aby mu nič z toho, čo žijeme a kde sme, nebolo prekážkou?

TIP NA DNES:

Poprosím o dostatočnú citlivosť na Božiu prítomnosť, aby ma pre moju nepozornosť neobišlo nič z toho, čo mi dnes bude chcieť Ježiš zveriť alebo odhaliť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00