Počúvajme Ježiša a učme sa od neho

Počúvajme Ježiša a učme sa od neho

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“
A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

Lk 19, 45 – 48

Človek prežíva intenzívnu emóciu vtedy, ak ide o niečo dôležité. Keby mu na tom nezáležalo z perspektívy jeho hodnôt, ťažko by nasledovala silná reakcia. Čo znamená toto správanie Božieho Syna v tele človeka, ktoré sa na prvý pohľad javí ako intenzívny hnev? Že nevie kontrolovať svoje emócie? To sotva. Že je to jeho premyslená reakcia, aby nám ňou niečo povedal? Môžeme nad tým premýšľať… V každom prípade cítime, že tu ide o niečo dôležité – priam kľúčové. Vzťah pána domu a hosťa. Ak budem na Ježišovi v dome modlitby „visieť“ a počúvať ho, nechám sa denne učiť v jeho chráme, Zlý ma od neho nebude vedieť odtrhnúť.

TIP NA DNES:

Celý môj dnešný deň, dokonca i noc, môže byť domom modlitby. Ako doň dnes vpustím Boha?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00