Pod krížom sme získali Matku i Otca

Pod krížom sme získali Matku i Otca

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“
A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Jn 19, 25 – 27

Vidieť v bolesti viac ako to, čo je pred našimi očami. Tak by sme mohli vnímať Ježišov pohľad z kríža. Videl svoju matku, ktorá zostáva „opustená“, pretože všetci z bezprostrednej rodiny sú už mŕtvi. On jej zveruje novú veľkú rodinu. Dokáže v tejto chvíli svojej osobnej bolesti prekonať svoju slabosť, aby našiel veľkosť jej dôvery. Mária však čerpá z jeho dôvery, ktorou poukazuje na Otca. Prakticky sme s istotou získali pod krížom nielen Matku, ale i Otca. Naučil nás dôverovať im. Iba ten, kto dôveruje, zveruje vzácne osoby do starostlivosti druhých. „Otče, do tvojich rúk…“

TIP NA DNES:

Prekonám strach a zverím svoje veci Bohu a Márii.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00