Poprosíme Pána, aby sme videli za každým skutkom dobrý úmysel

Poprosíme Pána, aby sme videli za každým skutkom dobrý úmysel

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

Nedávno som bola nepriamo odhováraná od jedného duchovného rozhovoru. Skúmala som tú osobu spolu s Božím Duchom, ktorého som prosila o múdrosť a rozlišovanie, aby ma ten rozhovor priviedol bližšie k Ježišovi, nie ďalej od neho. Celý čas som prežívala pokoj. Uvedomujem si, že všetci máme „maslo na hlave“. Ja predsa nemôžem odsúdiť človeka, ktorý mal konflikt s niekým iným. Nie je to môj konflikt a ja ani úplne neviem pozadie toho, čo sa stalo. V celej tej situácii som si uvedomila vlastnú biedu a ohraničenie. Ľudia sa predsa môžu pozrieť aj na môj život a z jednotlivých útržkov si vyskladajú niečo, čo ani nie je pravda.

TIP NA DNES:

Dnes nebudem skúmať vlastné úmysly, ale skúsim sa pozrieť na úmysly ľudí, ktorých denne stretávam. Ak to nebude v mojich silách, poprosím Pána o pomáhajúcu milosť, aby som videla za každým skutkom iného človeka dobrý úmysel.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00