Potrebujeme Ježiša, aby nás vyviedol na svetlo

Potrebujeme Ježiša, aby nás vyviedol na svetlo

Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: "Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

Lk 11, 14 – 23

Obviniť Svätého, že je na reťazi satana, je také slabošské. A také je aj obviniť Ježiša, že sa nestará, že na nás zabúda alebo nás prehliada. Ako keby Ježiš také mohol! Nevidieť nás. Nemilovať nás. Nehľadať pre nás práve tie povzbudenia a poláskania, ktoré nás nasmerujú k nemu a spolu s ním na cestu do radostného večného života. Ježiša charakterizuje odvaha: stať sa človekom a nechať sa človekom usmrtiť, len aby sme my mohli žiť. A tak pokorne priznajme, že to my sme občas v moci zla a že potrebujeme Ježišovu dlaň, aby nás vyviedol na svetlo. Lebo i to je odvaha, keď si priznáme, že najviac na svete potrebujeme Ježiša.

TIP NA DNES:

Poprosím o odvahu vyznávať Ježiša, ktorý je celým mojím životom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00