Povedzme Bohu “áno” na jeho lásku

Povedzme Bohu “áno” na jeho lásku

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja." Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1 – 18

K Vianociam patria neodmysliteľne darčeky. Najviac radosti z nich majú asi deti, ale aj my starší sa na ne tešíme. Ak dávame niekomu dar, znamená to, že nám na ňom záleží, že ho máme radi, že mu chceme urobiť radosť, že sme naňho mysleli. Darom vieme vyjadriť i blízkosť vzťahu. V týchto dňoch si pripomíname dar lásky, Lásku samotnú. Boh je láska, dáva nám seba. Týmto vyjadruje, že túži po vzťahu s nami. Nie je to bezmocný malý Ježiško, je to Boh, ktorý sa ponížil, prišiel na svet, aby sme my z jeho plnosti dostali milosť za milosťou. Ak prijmeme jeho dar, ak prijmeme jeho samého, staneme sa Božími deťmi. Prijmeme ho?

TIP NA DNES:

V modlitbe dnes poviem Bohu áno na jeho lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00