Pozeráme sa na ľudí cez filter neba?

Pozeráme sa na ľudí cez filter neba?

Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa." Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mt 5, 43 – 48

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tento princíp nie je veru ľahkým pozvaním. Keď nám niekto ublíži a veľmi sa nás dotkne, prežívame obrovskú bolesť a odmietnutie. Pozeráme na neho cez tento filter, súdime ho, no tento človek medzitým možno činí pokánie, prichádza k Otcovi a ľutuje svoj hriech. Pre Boha potom ten hriech viac neexistuje. Nebo sa raduje z odpustenia a pokánia, iba peklo si uchováva záznam o hriechu človeka, aby na neho mohlo ďalej žalovať a pripomínať. Ak držíme vo svojom srdci nenávisť, neodpustenie či odsúdenie, správame sa pekelne a to určite nechceme. Ak Boh dáva dážď a slnko nad zlých aj dobrých, kto sme my, aby sme sa snažili zastaviť to?

TIP NA DNES:

Nájdem dnes jednu konkrétnu osobu, o ktorej v srdci nosím „záznam“ zranení a neodpustenia, a skúsim sa na ňu začať pozerať skrze filter neba. Môžem vyznať odpustenie v súkromí alebo sa s tou osobou stretnem a pokúsim zmieriť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00