Pozvem dnes Pána uzdraviť „moje rany“

Pozvem dnes Pána uzdraviť „moje rany“

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním.
Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.
Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“
Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

Lk 5, 27-32

Ježiš povolal verejného hriešnika, ktorého spoločnosť nenávidela. Lévi je v poradí už piatym učeníkom po Petrovi, Ondrejovi, Jakubovi a Jánovi. Rabíni mali bežne piatich sympatizantov. Ježiš si však sám povolá učeníkov a spojí tých, ktorých by nikto nedával pospolu: rybárov s mýtnikom, ktorý od nich vyberal dane pre Rimanov. Lévi umožnil hostinou zakúsiť seberovným to, čo sám zažil, no vyvolá tým spor. Ježiš neprešiel sitom dokonalosti židovského magistéria. No obháji sa, veď je tu pre chorých – čiže pre hriešnikov, ktorí v pokání, teda v autentickom návrate k Bohu, nájdu radosť, ktorú im dal Ježiš zakúsiť už za stolom.

TIP NA DNES:

Ak sa v duchovnom živote pokladám za zdravého či spravodlivého, budem odmietať Božiu terapiu. Pozvem dnes Pána uzdraviť „moje rany“, ktoré najviac odhaľujú potrebu jeho dobroty a cez ktoré sa skvie jeho milosrdenstvo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00