Pozvime Tešiteľa aj do náročných výziev

Pozvime Tešiteľa aj do náročných výziev

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Z postoja Panny Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ sa môžeme naučiť pokore, s akou prijala túto veľkú Božiu výzvu. Zároveň by sme sa však mali pozrieť na to, odkiaľ vzala Mária istotu. Anjel jej povedal, že na ňu Duch Svätý zostúpi a že Bohu nič nie je nemožné. Duch Svätý nás zmocňuje zvládať aj náročné životné výzvy. Ježiš nám poslal Ducha Svätého – Tešiteľa, aby sme neboli ako siroty, ale aby sme mohli zažívať plnosť života.

TIP NA DNES:

Pozvem Ducha Svätého, aby ma zmocnil do výzvy, ktorá ma čaká alebo ktorú aktuálne prežívam. Pozvem svojho Tešiteľa do toho ťažkého, čo prežívam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00