Práca nie je iba povinnosťou, je výsadou

Práca nie je iba povinnosťou, je výsadou

Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?" A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome." A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

Mt 13, 54 – 58

Ježiš ľudsky dozrieval pre svoje verejné účinkovanie v rodine. Otec mu vybral tento spôsob prípravy na jeho vykupiteľské dielo zaiste preto, lebo to tak považoval za správne. Aj z toho môžeme usudzovať, aká dôležitá je v Božom pláne spásy rodina. Vtedy i dnes. Keď dnes hľadíme na svätého Jozefa robotníka, hľadíme na všetkých otcov, ktorí sa usilujú svojou prácou zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu, ale takisto na všetky matky, ktoré sa dennodenne obetujú pre svojich najbližších. Zároveň si môžeme uvedomiť dôstojnosť ľudskej práce, ktorou spolupracujeme na Otcovom stvoriteľskom diele. Práca nie je iba povinnosťou, je výsadou.

 

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za svoju rodinu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00