Predpisy sú len pomôckou

Predpisy sú len pomôckou

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“
Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“
I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Lk 6, 1-5

Sobota. Sabat. Dôležitý deň. Symbol zmluvy medzi Bohom a Izraelom. Deň spoločenstva, chvály a oslavy vzťahu s Bohom. Spomienka na vyslobodenie z Egypta a na zmluvu na Sinaji. Prorocký pohľad do budúcna, keď príde Mesiáš a vojen už nebude. Izraeliti si neuvedomovali, že medzi nimi kráča Knieža pokoja, ten, ktorý tento sviatok pred mnohými storočiami ustanovil. Prišiel ten, ktorý prináša pokoj. Kedy, ak nie cez sabat, je lepší čas na uzdravenia a oslobodenia, na postupné napĺňanie pravého významu sabatu? Ježiš je Pánom nad sobotou, nad jej predpismi, ktoré sú len pomôckou pochopiť jej pravý zmysel.

TIP NA DNES:

Pre nás kresťanov je naším dňom oslobodenia nedeľa. Keď budem v nedeľu v chráme, poprosím Ježiša, aby sa vo mne oslávil, aby sa ma dotkol.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00