Prehĺbme spoločenstvo s Kristom

Prehĺbme spoločenstvo s Kristom

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.

Mt 5, 20 – 26

Dobrý učiteľ sa snaží žiakom odovzdať všetko, čo vie. Keď ich všetko naučí, jeho žiaci odchádzajú k inému učiteľovi, aby ich učil náročnejšie veci. Mohli by sme si myslieť, že aj s Učiteľom z Nazareta to funguje takto. Máme problém milovať blížneho alebo s nejakým iným hriechom? Obrátime sa na Pána s prosbou o pomoc. Kristus nás vyškolí, dokonca nám dá svoju milosť. Robíme pokroky, až raz sa problém s týmto hriechom vytratí a my môžeme Ježišovi povedať: „Ďakujem, už to zvládam, ty si môžeš oddýchnuť.“ Lenže v Kristovej škole to takto nefunguje. Podstatou kresťanského života je totiž prehlbovať spoločenstvo s Kristom.

TIP NA DNES:

Prehĺbim svoje spoločenstvo s Kristom tým, že ho prijmem v Eucharistii.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00