Preukazujeme svoju vieru aj v skutkoch?

Preukazujeme svoju vieru aj v skutkoch?

Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: "Neplač!" Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: "Mládenec, hovorím ti, vstaň!" Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: "Veľký prorok povstal medzi nami" a: "Boh navštívil svoj ľud." A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Lk 7, 11 – 17

Na dnešnom evanjeliu je dôležité všimnúť si Ježišovu vieru. Pretože za neho rozprávajú jeho skutky. Ježiš prichádza k vdove a potešuje ju. Svoju vieru preukazuje vo svojich skutkoch. Nehovorí o svojej viere, nedáva prázdnu vieru, ale preukazuje ju skutkami. Ako často my o svojej viere len hovoríme. Priznávame sa k tomu, že sme kresťania, modlíme sa, no niekedy náš život a naše rozhodnutia o tom nesvedčia. Hovoríme niečo úplne iné, než naozaj žijeme. Ako hovorí Sväté písmo: „Viera sa prejavuje v skutkoch“ (porov. Jak 2, 17). Nechajme, nech to, či sme naozaj kresťanmi, povedia naše skutky.

TIP NA DNES:

Vykonám dnes niečo dobré.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00