Prinášajme zvesť o Božej láske

Prinášajme zvesť o Božej láske

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili." Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem." Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni," čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu." Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: "Videla som Pána," a že jej toto povedal.

Jn 20, 11 – 18

V úryvku evanjelia môžeme vidieť Máriu, ktorá Ježiša naozaj veľmi milovala, až tak, že si ho chcela vziať. Smútok nás niekedy zaslepuje. Pre bolesť nevidíme Ježiša v našom blížnom. Keď Mária spoznala, že je to Ježiš, okamžite ju prenikla veľká radosť. Pán Ježiš ju poveruje: „Choď túto radosť oznámiť apoštolom.“ A Mária sa stáva tou ženou, ktorá s radosťou ohlasuje apoštolom, že ich Pán žije a že ju posiela k nim. Nemohli tomu uveriť a hneď dvaja utekajú presvedčiť sa, či je to naozaj tak. Nech i nás Pán zmocní vidieť Ježiša Krista v bratoch a sestrách a prinášať zvesť o Božej láske k tým, ktorí o nej ešte nevedia.

TIP NA DNES:

Budem si všímať ľudí okolo seba – ak niekto smúti, poteším ho.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00