Rozhodujme sa zasievať dobré semeno

Rozhodujme sa zasievať dobré semeno

Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." Ďalšie podobenstvo im povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta."

Mt 13, 31 – 35

V dnešnom úryvku nám Pán Ježiš približuje ďalší princíp fungovania Božieho kráľovstva – princíp sejby a žatvy. Keď zasejeme hoci drobné semienko, môže z neho vyrásť niečo veľké a priniesť veľkú úrodu. Čo zasievame my? Sú to semienka lásky, pokoja, dobroty, povzbudenia a odpustenia, alebo skôr semienka hnevu, neistoty, smútku, klamstva či ohovárania? Každé takéto semienko časom prinesie svoju úrodu. Čo žneme? Zrejme to, čo sme zasiali. Dnes sa môžeme rozhodnúť zasievať dobré semeno. Svätý Ignác zasial veľmi dobré semeno duchovných cvičení, z ktorého môžeme dodnes čerpať inšpiráciu do prehlbovania vzťahu s Bohom.

TIP NA DNES:

Počas dnešného dňa skúsim vedome zasievať dobré semienka – lásku, radosť, pokoj, povzbudenie, útechu, pomoc, odpustenie, milosrdenstvo… Možno neuvidím úrodu hneď, no nenechám sa znechutiť, ona určite príde v pravý čas.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00