Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme?

Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 12 – 19

Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme? Žijeme dobu analýz mediálneho vystupovania. Verejne vystupujúci človek si naštuduje, čo a ako má povedať, aby to bolo prijateľné pre jeho poslucháčov. Hovorí Ježiš, aby sme poznávaním ľudského vnútra pohŕdali? Vôbec nie. Práve kresťan musí vedieť, komu, čo a za akých okolností hovorí. Ale jeho hlavnou snahou je podeliť sa s poslucháčom o pravdu, ktorú spoznal v stretnutí s Kristom. A tá je v láske často prekračujúcej rozpoloženie a presvedčenia počúvajúcich ľudí. Nejde o získanie ich hlasu fanúšika. Ide o to, aby počuli, ako môžu vykročiť k pravde v Kristovi.

TIP NA DNES:

Prosím Ducha Svätého, aby ma jeho láska a rozvaha viedli vždy, keď prehovorím?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00