V rozhodnutiach počúvajme predovšetkým Boha

V rozhodnutiach počúvajme predovšetkým Boha

Alžbeta je jedinečná odvážna žena, ktorá vníma Božie pôsobenie v živote svojho dieťaťa. Jedinečný manžel Zachariáš stojí pri manželke v rozhodnutí počúvať predovšetkým Boha. Bolo pre nich ťažké nechať Boha konať. Jánovi však dajú meno, ktoré mu vybral, aj za cenu nepochopenia blízkych ľudí. Nikdy nezmizne prirodzene správna potreba získať potvrdenie u dôveryhodných ľudí. Jedinečnosť osoby však nepotvrdzuje […]

Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme?

Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme?

Rozmýšľame nad tým, čo hovoríme? Žijeme dobu analýz mediálneho vystupovania. Verejne vystupujúci človek si naštuduje, čo a ako má povedať, aby to bolo prijateľné pre jeho poslucháčov. Hovorí Ježiš, aby sme poznávaním ľudského vnútra pohŕdali? Vôbec nie. Práve kresťan musí vedieť, komu, čo a za akých okolností hovorí. Ale jeho hlavnou snahou je podeliť sa s poslucháčom o pravdu, […]

Vďaka ochote sa stávam učeníkom

Vďaka ochote sa stávam učeníkom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak […]

#ziveslovo 23.6.2022

#ziveslovo 23.6.2022

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak […]

#ziveslovo 23.5.2022

#ziveslovo 23.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, […]

#ziveslovo 23.4.2022

#ziveslovo 23.4.2022

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj […]

#ziveslovo 23.3.2022

#ziveslovo 23.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, […]

#ziveslovo 23.2.2022

#ziveslovo 23.2.2022

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. Mk 9, 38-40 kapucín Ján Macej Ako často si nevšímame […]

#ziveslovo 23.1.2022

#ziveslovo 23.1.2022

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+