S Ježišom ani v búrke nezahynieme

S Ježišom ani v búrke nezahynieme

A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Mátoha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!" Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží Syn!" Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mt 14, 22 – 36

Z pohľadu človeka bolo nemožné, aby sa ktokoľvek uchránil od hriechu a smrti. Tak ako chodiť po vode a neutopiť sa. Ježiš prešiel cez hriech a smrť „suchou nohou“. Boží Syn prišiel na zem preto, aby všetkých ľudí oslobodil od vôd smrti a urobil ich schopnými prejsť cez ňu suchou nohou. Ak sme blízko Ježiša, tak hoci by sme sa ocitli v strede búrky zla, nezahynieme v nej. A ak začneme pochybovať a topiť sa, je potrebné s vierou volať: „Pane, zachráň ma!“ Je to pre nás hriešnikov nádej, že aj keď sa naša slabosť môže ukázať ako väčšia než naša viera, Ježiš ani vtedy nami neopovrhuje, ale chce nám podať ruku a zachrániť nás.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za všetkých, ktorí musia zápasiť o svoju vieru.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00