Slová každého človeka máme posudzovať podľa ovocia jeho života

Slová každého človeka máme posudzovať podľa ovocia jeho života

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Mt 7, 15-20

V Starom zákone boli falošní proroci častí. Ježiš nás však upozorňuje, že ani za našich čias to nebude inak. Aj dnes je veľa tých, ktorí hlásajú to, čo chcú ľudia počuť, tvrdiac, že to je Božie posolstvo. Ježiš nás pobáda dávať si veľký pozor na tých, ktorých slová znejú zbožne, ale ich motiváciou i cieľom sú peniaze alebo vlastná sláva. Slová každého človeka máme posudzovať podľa ovocia jeho života. Dobrý strom prináša dobré ovocie. A naopak. Iste, že každý sme hriešny a slabý. Ale musíme skúmať motivácie človeka, či naozaj hľadá Božie kráľovstvo alebo svoju slávu. Rozpoznávanie nám pomôže žiť vo svetle a pravde.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, či moje reči korešpondujú s mojimi činmi, alebo nie. Budem vnímavý aj pri skúmaní pravdivosti reči iných; posnažím sa byť odvážny slušne sa opýtať blížneho, ak sa jeho reči nebudú zhodovať s jeho skutkami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00