Sme napojení na Ježiša?

Sme napojení na Ježiša?

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Jn 15, 1 – 8

Čo robí rastlina pre to, aby zarodila? Musí sa napríklad taká jabloň zo všetkých síl snažiť, aby urputne vytlačila zo seba jablká? A potom si azda unavená vydýchne: „Uf, tak sa to opäť podarilo aj tento rok, ale bola to drina“? Smiešne, však? My sa však nejako takto zo všetkých síl snažíme prinášať dobré ovocie svojho života, a pritom Ježiš nám hovorí, že stačí byť napojení na neho a ovocie potom ponesieme samovoľne: nie ako výsledok našej snahy zarodiť, ale ako výsledok napojenia na „živiny“, ktoré dáva Ježiš do nášho srdca. To je veľmi oslobodzujúca správa!

TIP NA DNES:

Poviem dnes Ježišovi, že chcem byť napojený na neho, a poprosím ho, nech mi v tom pomôže.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00