Sme ochotní prekročiť svoje pohodlie?

Sme ochotní prekročiť svoje pohodlie?

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: "Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ." Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: "Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ." Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: "Čo myslíte? Príde na sviatky?"

Jn 11, 45 – 56

Centrálnou vetou dnešného evanjelia je Kajfášovo prorocké tvrdenie: „Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Ježiš zomrel za iných. Niekedy, keď sme postavení pred nepríjemnú úlohu, sa pýtame: „Prečo ja? Prečo to nemôže urobiť niekto iný?“ Je to náš obranný postoj, ktorým si chceme chrániť svoje istoty, aby nám bolo dobre. Ježišovi však nešlo o to, aby mu bolo dobre. Ježiš prišiel splniť to, čo bolo potrebné, aj keď ho to stálo život. Od nás sa nežiada, aby sme položili život, len aby sme sa niekedy premohli, aby sme prekročili svoje pohodlie.

TIP NA DNES:

Dnes urobím niečo z toho, čo robievam nerád.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00