Sme ochotní vyhrnúť si rukávy a slúžiť?

Sme ochotní vyhrnúť si rukávy a slúžiť?

Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" Odpovedal im Ježiš: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali."

Lk 5, 27 – 32

Neviem, či si uvedomujeme, aký škandál to z Ježišovej strany bol. Išiel za tými, ktorých nepovažovali za dosť dobrých, išiel za „outsidermi“, ktorí neboli nikde vítaní, často ani v Cirkvi. A čo my? Sme ochotní zašpiniť si ruky a slúžiť druhým, keď to potrebujú? Pomôcť bezdomovcovi, ktorý pýta jedlo? Vypočuť kamarátku, ktorá je príliš otravná? Obetovať čas pre svoje deti, aj keď sme unavení z práce? Ježiš nás chce vyviesť z nášho „sterilného“ prostredia na miesta, ktoré nás niečo stoja, kde si treba vyhrnúť rukávy a slúžiť druhým. Sme ochotní vyjsť zo svojej komfortnej zóny?

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, ako by som mohol vyjsť zo svojej komfortnej zóny a poslúžiť tak druhým.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00