Sme povolaní kontemplovať dokonalý Obraz

Sme povolaní kontemplovať dokonalý Obraz

Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: "Ukáž nám Otca?!" Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím."

Jn 14, 6 – 14

Ježiš je „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15), je jeho ľudskou tvárou. Ježiš je Synom Otca – kto vidí Syna, vidí Otca, akoby mu z oka vypadol. Človek je stvorený na Boží obraz. Ježiš sa stal človekom, aby v nás tento obraz, poškodený prvotným hriechom a blednúci každým naším osobným hriechom, obnovil. V každom človeku ako vo svojom stvorení je Boh prítomný, no skrze milosť, skrze vieru, je i človek prítomný v Bohu, je vtiahnutý do trojičnej lásky, stáva sa adoptívnym synom Otca. Kresťan je povolaný dennodenne kontemplovať Obraz. A sám je odrazom Božej lásky pre svet v takej miere, v akej sa stáva obrazom dokonalého Obrazu.

TIP NA DNES:

Pätnásť minút budem kontemplovať svoj obľúbený obraz Krista. Aké slová Písma (o Ježišovej miernosti, milosrdenstve a podobne) sú na ňom znázornené?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00