Sme pozvaní ku spolupráci

Sme pozvaní ku spolupráci

Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

Mt 7, 6. 12 – 14

Mnohí sa dnes pýtame, ako komunikovať so súčasným svetom, ktorý je veľmi zložitý a často nepriateľský voči evanjeliu. Kedysi Boh posielal prorokov, ktorí nám jasne hovorili, čo máme robiť. Zdá sa, že dnes to už Boh nerobí. Možno práve preto, lebo každý z nás má kľúč k tomuto svetu, ale nikto z nás už nemá všetky kľúče. Ak chceme správne reagovať na potreby tohto sveta, sme pozvaní ku spolupráci. To je tá tesná brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú. Lebo cesta sa stáva úzkou aj vtedy, keď po nej kráčame viacerí spoločne vedľa seba…

TIP NA DNES:

Skúsim si vypočuť názor druhého človeka.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00