Sme pozvaní vydávať pravdivé svedectvo

Sme pozvaní vydávať pravdivé svedectvo

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: "Pane, kto ťa to zradí?" Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: "Pane, a čo bude s týmto?" Ježiš mu odpovedal: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!" A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: "Neumrie," ale: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?" To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Jn 21, 20 – 25

Aj nám sa ľahko môže stať, že hoci máme práve vedľa seba Ježiša, mohli by sme si pred ním otvoriť srdce a prehlbovať náš vzájomný vzťah, namiesto toho sa začneme obzerať a riešiť všetkých naokolo. „Pane, a čo bude s týmto?“ Áno, i to sa niekedy treba opýtať, ale nenechajme si ukradnúť čas s Ježišom druhoradými otázkami, lebo väčšinou je ho málo. „Čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ (Jn 21, 22). Tieto slová zaznievajú aj pre nás… lebo my sme tiež pozvaní vydávať svedectvo, ktoré je pravdivé.

TIP NA DNES:

V modlitbe budem riešiť najskôr seba, až potom druhých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00