Sme pripravení robiť svoju prácu čo najlepšie?

Sme pripravení robiť svoju prácu čo najlepšie?

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mt 4, 18 – 22

Dnes, na sviatok svätého Ondreja, premýšľame nad jeho povolaním. Bol rybárom. Poriadne si vykonával svoju prácu, spúšťal siete do mora. Ešte nič nevylovil, nedokončil, čo začal, a už aj zanecháva siete a ide za Ježišom. Jeden salezián sa denne modlil jednoduchú modlitbu: „Pane, veď si ma a povolávaj, kde ma chceš mať.“ V duchu sa celkom odovzdal Pánovi: „Keď chceš, tak to zmeň.“ Neskôr, vo veku starca, mladým povedal: „A Pán to zatiaľ nezmenil.“ Vtedy, keď bol mladý, cítil volanie a aj drobnú neistotu, ktorú vložil do slov modlitby. Prvý krok urobil hneď. Vykročil.

TIP NA DNES:

Stretne Ježiš i mňa pri spúšťaní siete do mora? Som pripravený čo najlepšie vykonávať svoju prácu, svoje povolania? Pokúsim sa o to.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00