Sme pripravení zmeniť svoj život?

Sme pripravení zmeniť svoj život?

Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: "Chceš ozdravieť?" Chorý mu odpovedal: "Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde." Ježiš mu vravel: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!" A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: "Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!" Ale on im odvetil: "Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: "Vezmi si lôžko a choď!" Pýtali sa ho: "A kto je ten človek, čo ti povedal: "Vezmi a choď?" Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: "Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie." A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1 – 3. 5 – 16

Tridsaťosem rokov bol chorý muž presvedčený, že musí prísť k vode, aby bol uzdravený, a teraz mu má stačiť slovo „vstaň“. Naozaj? Takto ľahko? Riešením všetkých problémov je naozaj bezpodmienečne nasledovať Kristove pokyny. Všetci potrebujeme Boha, ktorý je ochotný vytiahnuť nás z našej vlastnej biedy do svojho úžasného svetla! Jedine on to môže urobiť a len s naším dovolením. Potrebujeme ho poslúchať. Vždy. Sme pripravení urobiť potrebné kroky na zmenu svojho života? Alebo sme to už vzdali – lebo na to nie je vhodný čas, nie je isté, že to dopadne dobre, nie je to spôsob, aký čakáme, iným sa to nebude páčiť a podobne?

TIP NA DNES:

Na zmenu treba viac než len zmenu srdca. Na zmenu je potrebný akt viery a vôľa „urobiť čokoľvek, čo hovorí“, pretože iba Boh má slová večného života!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00