Sme stvorení z lásky a pre lásku

Sme stvorení z lásky a pre lásku

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."

Mt 3, 13 – 17

Boh nás stvoril z lásky a pre lásku. Chcel, aby sme mali podiel na jeho láske. A preto nielen Ježišovi, ale aj nám hovorí: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.“ Apoštol Ján vo svojom liste píše o láske medzi nami a Bohom takto: „A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého“ (1 Jn 4, 9 – 11). I my sme povolaní k láske.

TIP NA DNES:

Otvorím si Bibliu a nalistujem Prvý Jánov list 4, 7 – 21. Prečítam si túto stať a chvíľu nad ňou budem meditovať a premýšľať. Čo táto stať hovorí o mojej identite, mojej láske k Bohu a blížnym a láske Boha ku mne?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00