Sme tam, kde máme byť?

Sme tam, kde máme byť?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 24, 42-51

Šéf príde neohlásený, prípadne v prestrojení. Poznáme to aj zo seriálu v telke. Ako to dopadne, ak nájde svojich zamestnancov robiť si svoju prácu a robiť ju poriadne a kvalitne? Alebo ak nájde veci v neporiadku? Nič už nebude po takej návšteve rovnaké. Šéf môže byť úplne v pohode, ale tu nejde o šéfa. Kľúčový je ten, komu dáva výplatu. Takto by sme mali žiť. Aby sme vždy robili to, čo máme robiť. Aby nás vždy Pán našiel presne tam, kde máme byť. Tie miesta môžu byť nečakané. Mimo zóny nášho komfortu alebo niekde na periférii. Nech je však vždy súlad medzi tým, kde sme, a tým, kde nás Boh hľadá.

TIP NA DNES:

Kde som? Som dobre?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00