Som k dispozícii Bohu?

Som k dispozícii Bohu?

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22 – 35

Modlitbu staručkého Simeona („teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji“) si Cirkev osvojila a denne sa ju modlia (nielen) zasvätené osoby v breviári počas poslednej modlitby pred spánkom – kompletória. V starcovom živote nastáva večer. Simeonov život sa úspešne dovŕšil, naplnil svoje poslanie a teraz sa s vďakou odovzdáva svojmu Pôvodcovi. Simeonov život by mal byť obrazom nášho dňa. Aby sa však tiež mohol skončiť úspechom, treba zladiť svoje plány s Pánovými plánmi, svoje túžby s jeho túžbami a dať sa mu k dispozícii. A tak aj naše oči budú vidieť Pánovu spásu, ktorá sa uskutočňuje.

TIP NA DNES:

Pri večernom spytovaní svedomia sa vrátim k Simeonovej modlitbe.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00