Som znamením Božej lásky?

Som znamením Božej lásky?

Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: "Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.

Lk 11, 29 - 32

Každá doba má svoje znamenia. Pre Ninivčanov bol znamením Jonáš, vďaka ktorému sa mali dať na pokánie. Ježiš prišiel ako znamenie pre Židov, ktorí v ňom mali spoznať Božiu záchranu. No a pre dnešný svet máme byť znamením my kresťania – znamením Božej lásky a jeho prítomnosti vo svete. Boh je väčší ako Šalamún aj ako Jonáš. Tento Boh nás pozval za spolupracovníkov pri budovaní Božieho kráľovstva, za svedkov jeho lásky k človeku. Dnešný svet má cez nás spoznať, že Boh je Emanuel, Boh s nami, ktorý kráča vedľa nás, ktorému na nás záleží, ktorý nás drží za ruku. Môžu to ľudia spoznať cez náš život?

TIP NA DNES:

Dnes sa budem snažiť, aby som k druhým pristupoval s láskavosťou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00