Šťastní sú tí, ktorí konajú podľa Slova

Šťastní sú tí, ktorí konajú podľa Slova

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Lk 11, 27 – 28

Dnes mám narodeniny. Aj mne sa chce dnes so ženou z evanjelia povedať: „Blahoslavený život, ktorý ma nosil.“ Som vďačná za svoju maminu, jej starostlivosť a obetavú lásku. Ježiš však hovorí, že blahoslavení, teda šťastní sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a konajú podľa neho. Neruší prvé, ale ho dopĺňa. Je dobré tešiť sa, oslavovať a radovať sa v tomto živote, veď aj Ježiš robil podobne. Nezabúdajme však popritom nachádzať to skutočné šťastie, ktoré je ukryté v slovách nášho milujúceho Boha. Sadnime si dnes na chvíľku a počúvajme.

TIP NA DNES:

Dnes, keď budem počúvať alebo si čítať Božie slovo, zotrvám chvíľku v tichu. Dovolím Bohu dotknúť sa ma konkrétnym slovom, vetou, ktoré aj teraz môže premeniť veci v mojom živote.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00