Štipka dôvery mení svet, mení človeka

Štipka dôvery mení svet, mení človeka

Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!" Lebo Ježiš mu povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!" A spýtal sa ho: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho." A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich." On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval." On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Mk 5, 1 – 20

„Prečo ste sa presťahovali do mesta pod Urpínom?“ Z jednoduchej otázky vyrástol silný osobný príbeh. Príbeh alkoholika, ktorý prepil obrovský majetok. Vlastná babka mu povedala: „Skap! Raz ťa oplačeme a bude pokoj.“ Lekári mu odporúčali, aby zmenil prostredie. Odsťahovali sa. Miroslav už pol storočia abstinuje. „Nik mi neveril. No ona, ona mi stále verila,“ povedal so slzami v očiach o svojej Olinke, ktorú choroba pripútala na invalidný vozík. On jej oplácal vernosť a dôveru.

TIP NA DNES:

Štipka dôvery mení svet, mení človeka. Aj my ju môžeme objaviť a zasiať do vzťahu s druhými. Začať pokojne ako Ježiš, jednoduchou otázkou: „Ako sa voláš?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00