Stretnutie s Ježišom mení naše životy

Stretnutie s Ježišom mení naše životy

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené." Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: "To som ja" a: "Ten čas je už blízko." Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď." Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Lk 21, 5 – 11

Áno, vo viere a nádeji očakávame, že Kristus na konci vekov príde druhý raz. No už počas našich životov k nám kresťanom katolíkom prichádza zásadným spôsobom minimálne dvakrát. Prvý raz pri krste – to je náš prvý kontakt s večnosťou. A druhý raz je pre každého iný. Niekedy prežívame vonkajší boj – rodinné trápenie, chorobu, inokedy vnútornú vojnu – hlad po hlbších vzťahoch, po zmysle života… V živote akoby nezostal kameň na kameni. A práve vtedy zvykneme Krista stretnúť druhý raz. Už nie formálne, zvykovo, ale bytostne. Po tomto zemetrasení sa náš život úplne mení. A Ježiš vraví, že sa toho nemáme báť.

TIP NA DNES:

Dnes sa pomodlím modlitbu Pod tvoju ochranu a Sláva Otcu za svojich blízkych a priateľov, o ktorých viem (myslím si), že v ich živote nezostal kameň na kameni…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00