Súď ma, Bože, už na tomto svete

Súď ma, Bože, už na tomto svete

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

Mt 13, 47-53

Mama Jana Strežová

Toto evanjelium hovorí o poslednom súde, keď každý človek bude musieť vydať počet za svoj život. Počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom. Vedomie, že jedného dňa budem vydávať počet za svoj život, nás vedie k múdremu životu. No keď perspektívu večnosti strácame z mysle, tak hlúpneme a správame sa nemúdro.

Najväčší problém je v tom, že Boh netrestá zlo hneď. A nám sa do života pomaly vkradne vlažný postoj ku hriechu. Akoby Boh mlčal, hoci naše svedomie hovorí nahlas. Ľahko sa môžeme začať porovnávať, že sme predsa lepší než zlodeji, necudzoložíme ako iní, neopíjame sa… No len v jeho svetle môžeme vidieť skutočnosť toho, akí naozaj sme. A naša modlitba by mala byť: Súď ma, Bože, už na tomto svete, aby som jedného dňa nebol odsúdený so svetom. Boh je pohotový na takéto modlitby odpovedať. Skutočne odvážne modlitby, ktoré nás možno budú niečo stáť. Nie len bezpečné modlitby: Pane, požehnaj ma, daj, aby som sa mal dobre…


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes odvážnu modlitbu zo Žalmu 139, 23 – 24: „Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.“

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00