Svieťme všade, kde sme

Svieťme všade, kde sme

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mt 5, 13 – 16

Pán Ježiš sa nám dnes prihovára podobenstvom o svetle. Všimnime si, že svetlo nejestvuje pre seba. Svetlo nutne osvetľuje svoje okolie. Pán Ježiš nám ukladá úlohu, aby sme boli svetlom. A vraví: „Vy ste svetlo sveta.“ To znamená, že musíme svietiť všade, kde pracujeme, cestujeme, kde sa ocitneme; tu, v kúpeľoch, na zábave i pri spoločenskom posedení. Našou úlohou je svietiť svojím životom, svojimi skutkami. Presne tak, ako to žiada od nás Pán Ježiš. Lebo skutky sú svetlo, ktoré najúčinnejšie osvieti druhého človeka.

TIP NA DNES:

Budem dnes svetlom pre druhých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00