Sýtime sa Božím slovom?

Sýtime sa Božím slovom?

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.
Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“
A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Lk 4, 31 – 37

Asi každý z nás zažil, že nejaké vypovedané slovo alebo veta mali na náš život veľký vplyv. Možno sa vďaka tomu veľa zmenilo. Aj ľudia v synagóge žasli nad Ježišovým učením, pretože jeho slovo malo moc. Videli, že vypovedané slovo prináša reálnu zmenu do životov – a v tomto konkrétnom prípade do života posadnutého človeka. Akú autoritu dnes ako kresťania prikladáme Božiemu slovu? Koľko sa sýtime slovami Boha, ktoré máme v Biblii? Aj dnes má Božie slovo autoritu a moc. V Katechizme sa píše: „Božie slovo je svetlom na našej ceste. Máme si ho osvojovať vierou a modlitbou a uvádzať ho do života“ (KKC, 1802).

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes poriadne sadnúť k čítaniu Božieho slova a sýtiť sa pokrmom, ktorý mi Boh ponúka.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00