Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť

Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.
Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

Lk 11, 14-23

Tam, kde vstupuje Ježiš Kristus ako Pán, tam zlo nemá moc a musí ustúpiť. Aj v dnešnom evanjeliu vidíme, že nemý duch spútaval človeka, aby nemohol rozprávať. Ježiš pozná naše myšlienky. Pozná náš vnútorný svet. A túži doň vstúpiť a oslobodiť nás od všetkého, čo nás spútava. On najlepšie vie, čo a kedy potrebujeme. Dôverujme mu. V mojom živote sa už veľakrát prejavil ako víťaz nad zlom, preto žasnem, ako koná. Buďme dnes s ním a žasnime nad jeho mocou!

TIP NA DNES:

Čo dnes najviac spútava moje srdce? Čo ma oberá o radosť? Pozvem Ježiša do tejto oblasti a ak ide o hriech, vyznám ho a ak to je možné, odovzdám ho aj vo sviatosti zmierenia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00