Teraz je ten čas, kedy je Pán pri mne

Teraz je ten čas, kedy je Pán pri mne

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“
Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“
Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm?
Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.
Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Lk 12, 39 – 48

Byť pripravený. Na čo? Nestáva sa nám, že v očakávaní veľkého konca nám každý deň uniká pomedzi prsty tvoja prítomnosť? Kým ty, Pane, prichádzaš vo vánku, ktorý mi prehŕňa vlasy, v západe slnka, ktorý ma napĺňa pokojom, v tichu chrámu, kde ma večné svetlo uisťuje o tvojej živej prítomnosti. Vo chvíli, keď sa dotýkam Eucharistie, ale aj v túžbe po nej. Pomôž mi, aby som aj ja bol tu, s tebou. Nemusím unikať dopredu, do vzdialenej budúcnosti, ani tápať v spomienkach na to, čo bolo kedysi lepšie ako dnes. Lebo teraz je ten čas, v ktorom sa tvoja prítomnosť dotýka môjho teraz.

TIP NA DNES:

Spomalím krok, skoncentrujem myšlienky a vychutnám si prítomnú chvíľu, lebo teraz je ten čas, keď Pán prichádza ku mne.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00