Tesná brána, nie pohodlnosť; život s Bohom a nie so svetom

Tesná brána, nie pohodlnosť; život s Bohom a nie so svetom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Mt 7, 6. 12-14

Toľko myšlienok v jednom čítaní – perly a svine, láska k človeku, tesná brána… Čitateľ v nich hľadá súvislosť, aby ju mohol dnes žiť. Možno je ňou správanie, ktoré vedie k Bohu. Prvá stať sa nás snaží chrániť pred zlom a pokazenosťou tých, ktorí nenávidia svätosť. Druhá nám dáva návod, ako vychádzať s ľuďmi. A tretia, tretia nás pripravuje na náročnosť životného štýlu „kresťan“. Tesná brána, nie pohodlnosť; voľby, ktoré sú správne a nie ľahké; život s Bohom a nie so svetom. Pohodlnosť a odpočinok však nie sú synonymá. Pohodlnosť vedie k záhaľčivosti, odpočinok k načerpaniu síl do ďalších krokov s Pánom.

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes splniť povinnosť, ktorú už dlhšie odkladám. Nie preto, že musím, ale z lásky k Ježišovi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00