Tma neistoty, nepokoja, smútku, či hriechu ustupuje a prichádza svetlo Božej slávy

Tma neistoty, nepokoja, smútku, či hriechu ustupuje a prichádza svetlo Božej slávy

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

Jn 16, 5-11

Ježiš odišiel k Otcovi. Ako sám povedal, je to pre nás lepšie. No nenechal nás samých, poslal nám Tešiteľa – Ducha Svätého, ktorý je neustále prítomný. Duch Svätý je v nás a je schopný pôsobiť skrze nás tak, ako pôsobil skrze apoštolov. Tam, kde mu necháme priestor a spoľahneme sa na neho, nastáva zmena. Tma neistoty, nepokoja, smútku, či hriechu ustupuje a prichádza svetlo Božej slávy. A táto Božia sláva sa chce zjaviť všade tam, kde dnes budeme.

TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby mi ukázal, kde a v čom potrebujem rast a zmenu. Budem dnes prosiť o dar radosti a sily bojovať proti pokušeniam zlého, ktorý ma uvádza do smútku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00