To, že sme uverili v Ježiša ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme

To, že sme uverili v Ježiša ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

Ježiš nás dnes upozorňuje na veľmi dôležitú vec: to, že sme v neho uverili ešte neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme. Občas žijeme v dvoch extrémoch: na jednej strane zákonnícky dodržiavame pravidlá a snažíme sa Božiu lásku zaslúžiť vlastným úsilím, akoby sme žili ešte v Starej zmluve. Na druhej strane sa niekedy tvárime, že Ježišova obeta nám dáva právo žiť si podľa seba, lebo nám predsa stačí jeho milosť a láska. Ježišova láska však Zákon neruší, ale napĺňa – ak teda autenticky žijeme v jeho láske a milosti, sme schopní dokonalejšie plniť prikázania. Toto všetko sa deje skrze jeho Ducha, veď sami nemôžeme nič urobiť.

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, ako ma láska k Ježišovi vedie zachovávať jeho prikázania. Plním ich preto, lebo sa to má, alebo z lásky k nemu? Poprosím Ducha Svätého, aby vpísal svoj Zákon do môjho srdca tak, ako to prisľúbil v Jeremiášovi 31, 33.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00