Toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem

Toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Jn 14, 7-14

Ach, Pane, toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem. Poznáte to? Po tom, čo Boh odpovie na moju modlitbu a „náhodou“ sa trafí aj do mojej predstavy, išla by som na kraj zeme, aby som rozhlásila, aký je dobrý a čo všetko pre mňa vykonal. No iná vec je, keď koná v rozpore so mnou, nezapadá do mojej predstavy. Azda si myslí, že iná cesta je pre mňa lepšia? Tak to bolo, aj keď som sa deväť a pol roka modlila za obrátenie svojho prvého manžela. Bola som si istá, že sme prešvihli čas, že Boh zbytočne zdržiava môj zápal pre evanjelizáciu. On však medzitým menil moje srdce a zjednocoval naše manželstvo.

TIP NA DNES:

Ježiš, ukáž mi dnes Otca tak, ako nikdy predtým. Otvor môj duchovný zrak, aby som mohol vidieť a zakúšať Tvoju dobrotu. Zosúlaď moje predstavy s Tvojimi, aby sme spolu nezápasili. Daj mi milosť poddať sa Tvojej vôli a osláviť Ťa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00