Túžim vidieť Božieho Syna?

Túžim vidieť Božieho Syna?

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ"? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael." Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1 – 12

V tomto úryvku sa stretávame s ľuďmi, ktorých môžeme rozdeliť do troch kategórií. Tí, ktorí Ježiša hľadajú; tí, ktorí sú voči nemu ľahostajní; a tí, ktorí ho nenávidia. Do prvej kategórie patria traja králi. Idú dlho, peši, nehľadia na únavu a náročnosť cesty. Túžia vidieť Božieho Syna. Do druhej kategórie patria veľkňazi a zákonníci, ktorí napriek tomu, že boli znalcami Písma, zostali voči narodenému Ježišovi ľahostajní. Poslednú skupinu reprezentuje Herodes, ktorý chce Ježiša zabiť. Tento muž bol „veriacim“ svojho druhu. Veril, že narodený Ježiš je jeho konkurenciou. História sa nezmenila. Všetky tri skupiny žijú aj dnes.

TIP NA DNES:

Vydám sa cestou troch kráľov a budem hľadať Ježiša v ľuďoch, ktorých stretávam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00